8 Drużyna Starszoharcerska

8 Drużyna Starszoharcerska2020-08-05T11:08:55+02:00

20160604_152352

  1. Drużyna Starszoharcerska „Ventus” im. Szarych Szeregów to drużyna o ponad 45 latach historii.

Początki drużyny datuje się na luty 1969r. Wtedy to drużynowy 37. Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej Pan Jan Omachel, po trzech latach pracy z drużyną, postanowił podzielić drużynę na dwie niezależne. Było to związane ze sporym wzrostem liczebności drużyny. Od tej pory w Krościenku działały dwie drużyny: żeńska (pod opieką Jana Omachla) oraz męska, w której funkcję drużynowego objął również Jan Omachel. I to właśnie ta męska drużyna to początki 8. DSH. We wrześniu 1969r. nasza drużyna przyjęła imię patrona szkoły Marcelego Nowotki oraz numer 21.

W tym samym czasie w Krościenku działały 2 drużyny harcerskie oraz 2 gromady zuchowe („Słoneczne Promyki” oraz „Stokrotki”) więc zaistniała możliwość utworzenia Szczepu Drużyn. Pierwszą komendantką Szczepu była Leontyna Szarek. Jednak od września 1969r. funkcję tę przejął pwd. Jan Omachel.

Wracając do drużyny… w 1975r. utworzono hufce gminne i cały nasz Szczep przynależał do Hufca Korczyna, co oznaczało również zmiany w numeracji drużyn. 21. DH dostała nowy numer 6.

Nasza drużyna wielokrotnie uzyskiwała miano Drużyny Sztandarowej, a po raz pierwszy dokonała tego w roku harcerskim (szkolnym) 1974/75. W kolejnych czternastu latach udało się to powtórzyć aż 10 razy. Miano to było wielkim wyróżnieniem za całoroczną pracę drużyny. Jednak najwspanialszą nagrodą za pracę w drużynach dla drużynowych w Krościenku Wyżnym były lata 1979 oraz 1980 kiedy to cały Szczep uzyskiwał miano Szczepu Sztandarowego. Wówczas  to obie drużyny wywalczyły tytuły Drużyn Sztandarowych a gromady Mistrzowskich Drużyn.

W latach 1978-81 prowadzono w szczepie kampanię bohater, w celu znalezienia postaci, która byłaby wzorem do naśladowania dla całej społeczności harcerskiej w Krościenku. 12 marca 1981r. nastąpiła uroczystość nadania imienia Stanisława Filara oraz sztandaru dla Szczepu. Podczas kampanii bohater harcerze z naszej drużyny wykonywali wiele zadań: zbierali złom, makulaturę, organizowali przedstawienia dla rodziców w celu sfinansowania sztandaru, organizowali spotkania z rodziną Stanisława Filara, stworzyli kronikę o bohaterze itd.

W 1982r. zlikwidowano hufce gminne i ponownie przynależeliśmy do Hufca Krosno. Po raz kolejny zmieniły się numery drużyn. Nasza drużyna otrzymała nr 48. 9 maja 1983r. 48. DH występowała na uroczystości nadania imienia Jana i Stanisława Magurów dla Hufca Krosno jako Drużyna Sztandarowa.

W 1989r., z powodu spadku ilości drużyn w hufcu, zmieniono nam numer 8. W tym samym roku przypadała 50. rocznica utworzenia Szarych Szeregów i to właśnie z tej okazji dnia 27 września nadano nam imię Szarych Szeregów.

Najważniejsze osiągnięcia naszej drużyny:

  • Dwukrotne bycie laureatem konkursu ogólnopolskiego Harcerze Gospodarzami Wsi;
  • III miejsce we współzawodnictwie drużyn w kraju prowadzonym przez czasopismo „Motywy”;
  • Kilkakrotne zwycięstwa oraz wyróżnienia w ogólnopolskich akcjach ekologicznych „Florek” oraz „Gra w Zielone”;
  • Wielokrotne sukcesy na szczeblach hufca, chorągwi, ale i w ogólnopolskim w konkursach recytatorskich oraz w festiwalach piosenki;

Nasza drużyna czynnie bierze udział w Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej wyjeżdżając na obozy, zimowiska, biwaki. Miejscami wypoczynku obozowego były między innymi: Wola Michowa, Rabka, Kraków, Wygonie, Szklarska Huta, Karwieńskie Błota, Międzywodzie, 5 obozy zagraniczne: 3 w NRD, Węgry nad Balatonem oraz Brzuchowice koło Lwowa. Członkowie naszej drużyny byli na kolejnych zlotach harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego: 1988r. Grunwald, 1991r. Częstochowa, 1995r. Zegrze koło Warszawy, 2000r. Gniezno oraz 2010r. Kraków (zlot z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce). Ponadto wielokrotnie wyjeżdżaliśmy do Krakowa lub do Zakopanego po światełko betlejemskie, nasi harcerze uczestniczyli w wielu akcjach organizowanych w hufcu, ale i w chorągwi.

Aktulanie:

We wrześniu 2013r. funkcję drużynowego męskiej 8. Drużyny Harcerskiej po hm. Janie Omachel przejął ćw. Michał Józefczyk. W tym samym roku przeżyliśmy połączenie z 6. Drużyną Starszoharcerską i od tej pory po dzień dzisiejszy jesteśmy drużyną koedukacyjną.

Nasza drużyna nosi berety, chusty, getry koloru zielonego. Nasza drużyna działa przy Publicznym Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Krościenku Wyżnym jednak od pewnego czasu dzięki życzliwości ks. proboszcza Wiesława Kałamarza nasze zbiórki odbywają się w domu parafialnym. W lutym 2016r. rozkazem komendanta Hufca Krosno nadano nam nazwę „Ventus”, która z łaciny oznacza wiatr, zawierucha. Ta nazwa świetnie obrazuje nas i naszą działalność.
Naszym opiekunem z ramienia parafii oraz duchowym wsparciem jest ksiądz Krzysztof Zańko.

Aktualności Związku Harcerstwa Polskiego

V ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA HOSPICJUM W KROŚNIE – 08.10.2016 r.

„Dobro to działanie - to czynienie czegoś konkretnego we właściwym czasie.” William Blake W dniu 08.10.2016r.w Krościenku Wyżnym odbyła się zbiórka płodów rolnych oraz żywności długoterminowej dla Hospicjum w Krośnie. Akcja zorganizowana została [...]

19 października 2016|

Odpowiedzialni

ks. Krzysztof Zańko