Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. Członkowie naszego stowarzyszenia to radośni młodzi ludzie pragnący służyć Bogu i Ojczyźnie. Możliwości rozwijania się w KSM jest wiele. Aby się przekonać dołącz do nas i Kształtuj Swoją Młodość!

Oddział w Krościenku tworzy grupa składająca się z 15 osób. Spotykają się raz w tygodniu – w piątek. Spotkania przygotowują członkowie zarządu i ksiądz asystent – ks. Gerard Terech. Wspólna modlitwa, śpiewy pomagają odkryć wielkość Bożego Stworzenia i wskazują drogę dobrego postępowania. Oprócz spotkań formacyjnych odbywają się ogniska, wspólne oglądanie filmów czy wyjazdy np. na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Młodzież prowadzi wiele akcji z których najbardziej znana to sprzedawanie rogali z okazji odpustu ku czci św. Marcina oraz sprzedawanie zniczy przed uroczystością Wszystkich Świętych. Dodatkowo co roku w Święto św. Młodzianków organizowany jest bezalkoholowy opłatek dla młodzieży, który cieszy się już od wielu lat ogromnym zainteresowaniem.

Kierownictwo Oddziału Krościenko Wyżne:

Prezes – Natalia Fal

Zastępca – Kornelia Marszałek

Skarbnik – Emilia Lorens

Sekretarz – Emilia Borkowska

Zastępca sekretarza – Szymon Jurczak

Znajdź Nas na facebooku!

Aktualności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżowego

Odpowiedzialni

Ks. Gerard Terech