Prace konserwatorskie przy elewacji neogotyckiego kościoła parafialnego

w Krościenku Wyżnym

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 9 Przedmiar robót

Załącznik nr 8 Program Prac Konserwatorskich

Załącznik nr 7 Decyzja Konserwatora Zabytków

Załącznik nr 6 Klauzula RODO

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 3 Wykaz robót

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 1 Formularz oferty