21 maja obchodzimy w naszej parafii odpust ku czci św. Jana Nepomucena.
Okolicznościowe kazania głosił i Mszy Świętej odpustowej przewodniczył nas były wikariusz ks. Piotr Porada.