Rachunek Parafialny – konto o nr

52 8642 1083 2002 8324 7837 0002
czasowo wyłączony z używania- proszę nie przelewać na niego pieniędzy.!!!!!