Zbiórka na wyjazd na beatyfikację pod kościołem w niedziele 10 września br o godz. 5.15 . Wyjazd o godz. 5.30 spod kościoła. Można wziąć sobie krzesełka.

Pojedzie z pielgrzymami ks. Piotr – ponieważ nie zna jeszcze ludzi będzie miał listę zapisanych i będzie sprawdzał czy wszyscy są. Gdyby ktoś zrezygnował proszę o informacje a jeśli ktoś jeszcze chce proszę o zapisanie się z zakrystii.

Koszt autokaru 20 zł od osoby resztę pokryje parafia. Karty uczestnictwa ks. Piotr rozda w autokarze.