Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim parafianom
i gościom najlepsze życzenia,
niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia nas radością,
pokojem, nadzieją i miłością.

Niech blask poranka wielkanocnego
opromienia naszą codzienność tak,
byśmy potrafili dzielić się z innymi wiarą
w zwycięstwo dobra nad złem,
miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem,
życia nad śmiercią.

Niech umocni w świętości oraz napełni Miłością i nadzieją Nasze serca,

aby w nich zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstałego Chrystusa.

Niech Zwycięzca  śmierci, piekła i szatana,
udziela nam wszystkim potrzebnych łask
i dodaje sił duchowych
i fizycznych do codziennego życia w blasku wielkanocnego poranka.

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą…

Wasi duszpasterze

ALLELUJA