Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Kapłani nie sprawują w tym dniu Mszy św. W kościołach ludzie gromadzą się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej i na liturgii Wielkiego Piątku. Składa się ona z czterech części: liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa. Liturgia w tym dniu śpiewa: „O Crux, ave, spes unica – Witaj, Krzyżu, nadziejo jedyna!” – tak sens liturgii wielkopiątkowej wyjaśniał w jednej z katechez w minionych latach papież Benedykt XVI.