W sobotę, 31 grudnia 2022 r., zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI.
Był 265. Następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej
od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku.
Po ustąpieniu z urzędu ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.


Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w diecezji pasawskiej.
Dzieciństwo i młodość spędził w Traunstein nieopodal granicy austriackiej.

W latach 1946-1951 studiował filozofię i teologię we Fryzyndze i Monachium.
29 czerwca 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie.
W 1953 r. zdobył stopień doktora na podstawie dysertacji o św. Augustynie,
pt. Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele.
Został też wykładowcą dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze.
W 1957 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy o św. Bonawenturze
pt. Teologia dziejów u św. Bonawentury.
W 1958 r. został profesorem kolegium we Fryzyndze.
W latach 1959-1966 pracował jako profesor w Bonn.

W latach 1962-1965, podczas Soboru Watykańskiego II,
ks. Ratzinger by teologicznym doradcą kard. Josefa Fringsa, abp. Kolonii i przewodniczącego Episkopatu RFN.
Współpracował nad ostateczną wersją najważniejszych dokumentów soborowych.
Później zajmował ważne stanowiska w Konferencji Episkopatu Niemiec
i w Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie.

W latach 1966-1969 wykładał jako profesor w Tybindze.
W latach 1969-1977 był profesorem w Ratyzbonie, gdzie pełnił też funkcję wicerektora uniwersytetu.

25 marca 1977 r. papież Paweł VI mianował go arcybiskupem Monachium i Fryzyngi.
Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Współpracownik prawdy.
Sakrę biskupią przyjął 28 maja 1977 r. z rąk biskupa Würzburga – Josefa Stangla,
a 27 czerwca 1977 r. został kreowany kardynałem.

25 listopada 1981 r. Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji Nauki Wiary,
z czym łączyło się również stanowisko przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej
i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
15 lutego 1982 r. ustąpił z urzędu arcybiskupa Monachium i Fryzyngi.

5 grudnia 1992 r. zaprezentowano w Watykanie Katechizm Kościoła Katolickiego,
opracowywany od 1986 r. pod kierownictwem kard. Ratzingera.
W 2000 r. została ogłoszona przez kard. Ratzingera deklaracja „Dominus Iesus” (6 sierpnia)
o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła.

W 2002 r. został dziekanem Kolegium Kardynalskiego.
8 kwietnia 2005 r. przewodniczył Mszy św. żałobnej papieża Jana Pawła II
i od 18 kwietnia kierował obradami konklawe mającego wybrać nowego papieża.

19 kwietnia 2005 r., w drugim dniu zgromadzenia kardynałów, w czwartym głosowaniu,
kard. Joseph Ratzinger został wybrany 265. papieżem, przybierając imię Benedykt XVI.
Nawiązał nim do „papieża pokoju” Benedykta XV oraz patrona Europy
i założyciela zakonu benedyktynów – św. Benedykta z Nursji.
Był pierwszym Niemcem na urzędzie papieskim od czasów Wiktora II (1055-57).

Jako papież, Benedykt XVI przyjechał do Polski w dniach 25-28 maja 2006 roku.
W czasie swojej podróży apostolskiej odwiedził Warszawę oraz miejsca związane z osobą papieża Jana Pawła II:
Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, Oświęcim.

 

 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…