Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ukazuje nam prawdę wiary, według której Matka Najświętsza została wzięta do nieba z duszą i ciałem.
Prawda wiary o Maryi wziętej do nieba z dusza i ciałem, przypomina nam o nieskończonej miłości Boga do człowieka. Ta miłość objawia się w fakcie posłania na świat Bożego Syna – Odkupiciela człowieka. Chrystus – Boże Syn – pokonał zło i grzech i tak otworzył nam drogę do Ojca – do życia wiecznego. Wniebowzięta Maryja przypomina nam o celu naszego życia o tym, że końcem naszego życia nie jest śmierć i grób, ale życie wieczne.
W polskiej tradycji dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia NMP nosi nazwę Matki Bożej Zielnej a do Kościoła przynosi się owoce naszych pól i łąk – zioła i kwiaty, które symbolizują dobro, jakim nas Bóg obdarzył. To dzień kiedy również dziękujemy za trud i pracę rolnika, dziękujemy za tegoroczne plony aby nikomu nigdy nie zabrakło chleba.

Pełna relacja i zdjęcia z Dożynek Gminnych na stronie Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym:

https://www.kroscienkowyzne.pl/wiadomosci/770-dozynki-gminne-2022