Zwracam się z prośbą do Radnych Parafialnych a także członków grup duszpasterskich pozostały jeszcze rejony które potrzeba przejść z wpłatami na cmentarz. Ludzie czekają ze ktoś do nich przyjdzie. Zostały: ul. Parkowa i Grunwaldzka – parzyste, końcówka Północnej i końcówka Marynkowskiej, Sportowa i część Brzozowskiej, Południowa 75 do 203, Południowa 154 do 350. Jednocześnie dziękuję wszystkim którzy już przeszli a także wszystkim ofiarodawcom , za życzliwe przyjęcie Radnych i złożone ofiary.

Proboszcz