Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał!
Alleluja! Alleluja!