Czas który przeżywamy związany z wojną na Ukrainie i cierpieniem wielu niewinnych ludzi każe nam w sposób szczególny popatrzeć na mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa ale i z nadzieją na Zwycięstwo Chrystusa i Chrystusowego Pokoju.

W tych paschalnych wydarzeniach zawarta jest najgłębsza Tajemnica wiary, którą z dumą wyznajemy. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Niech Zmartwychwstały Pan wlewa w nasze serca wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy mogli świętować cud Zmartwychwstania pewni tego, że On zwyciężył zło. Niech doświadczenie Chrystusowej Miłości i Pokoju uzdalnia nas do tego, byśmy mocno trzymali się Chrystusa, który niesie nam pokój serca i oby ten pokój byłe w każdym z nas , w każdej rodzinie ,w Polsce, na Ukrainie i na świecie.
Wszystkim parafianom, gościom i uchodźcom życzymy błogosławionych owoców spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Ks. Wiesław , ks. Krzysztof, Ks. Gerard , Ks. Jan