Niedziela Palmowa rozpoczyna uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wtedy tłumy witały Syna Bożego, wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.
W naszej parafii Msza Święta o godz. 11. rozpoczęła się pod Krzyżem Misyjnym, spod którego wyruszyliśmy w procesji wokół kościoła.