„Niech Pan Was błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech obdarzy Was pokojem”.

Na Nowy Rok 2022 życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa, żeby Was nie ogarnęło zwątpienie, żebyście mocą Boga dawali świadectwo wiary i nadziei, którą objawił nam Zbawiciel świata. Dzielmy się miłością, radością i pokojem, abyśmy byli jedno we wszelkiej wspólnocie. Bóg Książe Pokoju niech wszystkim błogosławi. Dziś w pierwszy dzień Nowego Roku 2022 Kościół stawia nam przed oczy postać Najświętszej Maryi Panny, jako świętej Bożej Rodzicielki. Życzmy sobie, abyśmy z Nią razem wybrali się w nieznaną nam drogę, jaką z woli Bożej mamy w tym roku do przebycia. Najlepiej jest przecież iść przez życie z Matką. Życzmy sobie aby Maryja otaczała nas zawsze swoją macierzyńską opieką, darzyła nas swoją miłością, a przede wszystkim by otaczała nas zawsze płaszczem swej przemożnej opieki.
Niech w Nowym Roku Bóg darzy zdrowiem, pomyślnością, pomaga przezwyciężyć trudności i wciąż odnawia nadzieję zwycięstwa z Jego Boską pomocą. Niech z Jego pomocą ustanie czas pandemii i obyśmy wszyscy w zdrowiu znów mogli czuć się bezpiecznie.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzą Wasi duszpasterze.