Od 7 do 11 listopada przeżywaliśmy w naszej parafii Misje Święte. Prowadził je ks. Jacek Michno. Są one szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Misje zakończyliśmy uroczyście sumą odpustową z wprowadzeniem relikwii: św. Huberta, św. Wincentego a Paulo oraz relikwiarza wspólnego: świętych: Larentego, Jana, Stefana, Bernarda i Rocha.