29 Niedziela Zwykła 17.X.2020 – Niedziela Misyjna

Trwają nabożeństwa październikowe, dzisiaj różaniec o godz. 15.30
Msze św. w październiku codziennie o godz. 17.00, a po Mszach św. nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy szczególnie do modlitwy dzieci i młodzież, grupy parafialne oraz członków Róż Żywego Różańca. W tygodniu misyjnym będziemy modlić się za misje i misjonarzy. Dzisiaj składka do puszek na potrzeby misji i misjonarzy.

Tydzień temu przezywaliśmy  Dzień Papieski. Uczniowie naszej szkoły podstawowej zbierali ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrano 3461 zł i 44 gr. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Dzisiaj w  niedzielę 17 X imieniny obchodzi nasz ks. Gererd a w poniedziałek 18 – ks. Łukasz – pamiętajmy o nich w naszej modlitwach.

We wtorek 12.10.2021 kolejne spotkanie Rekolekcji Odnowy Wiary. Zapraszamy wszystkich chętnych do pogłębienia swojej wiary.

W środę nabożeństwo do MBNP razem z różańcem.

W czwartek spotkanie kandydatów na ministrantów.

22 X 2021 w piątek spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas VI i VII – początek Msza św., potem różaniec i spotkanie wszystkich  klas w kościele.

W sobotę spotkanie Wspólnoty Dzieci Bożych w Domu Katechetycznym o godz. 16.00 . Zapraszamy.

W tym tygodniu wspominamy  w poniedziałek św. Łukasza, w środę św. Jana Kantego, , w czwartek bł. Jakuba Strzemię, w piątek św. Jana Pawła II.

Młodzież z KSM-u od dzisiaj będzie rozprowadzała znicze na groby naszych bliskich – zachęcamy do ich zakupu – młodzież przeznacza dochód na cele statutowe.

Zbliża się listopad. Postarajmy się w miarę możliwości i sprzyjającej pogody o porządki na cmentarzu, aby nie zostawiać tej pracy na ostatnią chwilę. Natomiast porządki przed odpustem wokół kościoła, plebani, wikarówki, wokół Domu Parafialnego, i na Starym Kościelisku będą 06 XI (sobota)– i już dzisiaj proszę o liczne przybycie.

W zakrystii można składać wypominki za naszych zmarłych, których będziemy polecać przez cały listopad w naszych modlitwach – prosimy zaznaczyć na kartce dzień w którym chcemy aby za tych zmarłych się modlić. Kartki na wypominki są wyłożone na ołtarzach bocznych i stoliku z gazetami.

Rok temu nie udało się przeprowadzić misji parafialnych – w tym roku udało się przeprowadzić nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Gargano, odbywają się rekolekcje Odnowy Wiary ufam że zachowując środki bezpieczeństwa uda się przeprowadzić w dniach 7 – 11 XI Misje Parafialne połączone z odpustem parafialnym. Nasi harcerze i młodzież z KSM-u postarają się dostarczyć do każdego domu plan Misji parafialnych pod koniec tygodnia i w przyszłą niedzielę. Więcej na ten temat – Misji Parafialnych  w przyszłą niedzielę.

Wczoraj odbył się pogrzeb śp. Roberta Leszek z ul. Północnej polećmy go Bożemu Miłosierdziu…..