Zbliżający się Nowy Rok 2021 niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie,

Niech będzie Rokiem życzliwości i  miłości w naszych domach i rodzinach

Niech spełniają się  marzenia tak w życiu osobistym jak społecznym.

Niech Nowy Rok niesie blaski Bożej chwały, Bożej łaski, a blask
gwiazdy betlejemskiej świeci wśród wędrówki ziemskiej!

Niech Maryja Boża Rodzicielka i nas weźmie pod Swoją Obronę

i nam towarzyszy w wędrówce w Nowy Rok.

A błogosławieństwo Pana niech nam wszystkim towarzyszy:

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”

 

Wasi Kapłani.