„Oto zwiastuję Wam, radość wielką, która będzie udziałem całego narodu, dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. (Łk 2,10-11)
Napełnieni radością z narodzenia Pana uczestniczyliśmy o północy w Pasterce odprawionej w naszym kościele parafialnym.