W wigilię uroczystości Chrystusa Króla święta patronalnego Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii zostało przyjętych do grona ministrantów 8 kandydatów:

Kandydaci na Ministrantów:
1. Tymoteusz Jucha
2. Miłosz Pelczar
3. Kamil Bolek
4. Wojciech Omachel
5. Szymon Staroń
6. Adam Węgrzyn
7. Antoni Nożka
8. Jakub Szul

Również do grona kandydatów na ministrantów przyjęto 11 chłopców:

Młodsi kandydaci:
1. Bartosz Jurczak
2. Filip Niżnik
3. Kamil Filip
4. Damian Albrycht
5. Ksawery Pelczar
6. Krystian Szwechłowicz
7. Szymon Czubski
8. Dominik Pelczar
9. Piotr Boczar
10. Maciej Szajna
11. Dawid Prajznar

Obrzędu przyjęcia dokonał ks. proboszcz wraz z ks. Krzysztofem – opiekunem ministrantów.
W homilii zwrócił się min. do kandydatów i ministrantów:
Służba ministranta nie ogranicza się jednak do ołtarza. Ministrant służy Bogu w życiu, poza Kościołem. Wyraża tą prawdę nasze ministranckie pozdrowienie: „Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie”.
Króluj nam Chryste najpierw w naszych sercach, w sercu moim. Nie grzech, nie zło, ale Jezus ma prawo do naszego serca. Przychodzi do serca w każdej Komunii św., pragnie być Twoim najlepszym przyjacielem, z którym często rozmawiasz, dzielisz radości, młodzieńcze smutki, zatroskania. W pracy nad sobą, nad swoim charakterem czynisz Jezusowi coraz więcej miejsca w swoim sercu.
Króluj nam Chryste w Kościele. On powołał Kościół? jako wspólnotę Ludu Bożego idącą do Domu Ojca. Tutaj złożył swoje największe i najświętsze dary dla nas: Słowo Boże i sakramenty św., wśród których najświętsza jest Eucharystia. Stanowi ona największe wydarzenie każdego dnia na świecie
Drodzy Chłopcy! Jak wiele zależy od Was, ażeby Eucharystia była należycie sprawowana. Wasza służba przy ołtarzu musi być budująca, pięknie sprawowana z ogromną wiarą i czcią. „Służyć Bogu to znaczy królować” mówi stara zasada.
Tak więc widzicie Drodzy Ministranci, ze to nasze pozdrowienie, hasło „Króluj nam Chryste” które tak pasuje do dzisiejszego Święta jest wezwaniem nie tylko dla was ale dla wszystkich wierzących, niesie duże zobowiązanie i wielki program, który musimy realizować?.
To program bardzo prosty.
Każdy z nas może coś zrobić, żeby Chrystus coraz bardziej królował. Może najpierw powinien zakrólować w naszych sercach. Jeżeli ty będziesz dobry, to więcej będzie dobra w świecie i więcej będzie Boga w świecie a ten świat coraz bardziej będzie prawdziwym Królestwem Chrystusa.
Wierze moi drodzy, że i wy dacie nam tutaj zebranym , waszym kolegom i koleżankom, waszym rodzinom świadectwo swojej wiary i swojego postępowania, ze każdy kto na was będzie patrzył i przy ołtarzu i poza nim będzie widział w was Rycerzy – Uczniów Chrystusa.
Chcę również podziękować waszym rodzicom, nie tylko za to ze Was kiedyś przynieśli do chrztu, nie tylko za to że uczyli Was modlitw i miłości do Boga ale i za to że nie zabraniali Wam przyjść do Jezusa na ministrantów i kandydatów ale wspierali Was w tych Waszych postanowieniach i dobrym pragnieniu. Niech cieszą się Waszym widokiem tu przy ołtarzu jak najdłużej i niech Was wspierają swoimi modlitwami a Bóg niech im za to wynagradza . Bóg zapłać kochani rodzice i dziadkowie.