Misjonarz „Fidei Donum” – kapłan archidiecezji przemyskiej

*10 10 1936 Jędruszkowce – Ziemia Sanocka; + 20 04 2020

Członek Milicji Niepokalanej od 1954 r. przy klasztorze Ojców Franciszkanów w Sanoku.

Propagator Cudownego Medalika Niepokalanej z Rue de Bac z 1854 r. (Rozdawał wszystkim dzieciom I-komunijnym na placówkach, w których posługiwał; kolegom w „Służbie Polsce”; żołnierzom czołgistom na służbie w Sanoku Olchowcach; żołnierzom Podhalańczykom z Jednostki w Sanoku; ministrantom.

Święcenia kapłańskie przyjął 12 06 1960 r. Przemyśl – Katedra.

Student KUL 1969-73 z tytułem magistra teologii za opracowanie „Historia obrazu i kultu M.B. Na Zjawieniu w Radomyślu nad Sanem”; ponownie w latach 2019-2020 jako doktorant i autor pracy naukowej: „Kapłani polscy w duszpasterstwie belgijskim w archidiecezji Malines-Bruksela w wikariacie generalnym  w Brabancji walońskiej w latach 1983-2008.”

Ojciec duchowny i opiekun powołań kapłańskich i zakonnych na placówkach na których posługiwał. Organizator i przewodnim pielgrzymek do sanktuariów w Polsce, Europy, Ziemi Świętej, Kanady i USA. Reżyser i organizator spektakli religijnych na okoliczność Bożego Narodzenia i Męki Pańskiej w Wielkim Poście.

Rekolekcjonista, konferencjonista, prowadzący misje święte w parafiach (ponad 400) i rekolekcje  w seminariach duchownych, zgromadzeniach zakonnych  na kilku kontynentach świata i w kilku językach.

Uratował od rozbiórki i przywrócił do kultu zabytkowy kościół z 1863 r.; zamknięty od 15 lat i zdewastowany w Loupoigne w diecezji Malines-Bruksela, w także uchronił drugi kościół zabytkowy z roku 1727 przed zamknięciem w Ohain k. Waterloo.

Kapelan Ojca świętego z nadania św. Jana Pawła II od 1997 r.

Wikariusz biskupi , biskupa Odessy Bronisława Bernackiego do kontaktów zagranicznych od 2003 r.

Obdarowany przywilejem rokiety i mantolety przez abpa I. Tokarczuka z Przemyśla na wzór kanoników kapituły katedralnej za pomoc chorym kapłanom i opiekę nad nimi – 12 VI 1990 r.

Kanonik honorowy Kapituły Jarosławskiej od 1993 r.

Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Kielcach z nadania ks. bpa K. Ryczana od 1997 r.

Kapelan Zakonu św. Jana Jerozolimskiego  od 1984 r.– jego Rycerz i Honorowy Książe. Malta, 10 VI 2012 r. (Nr GMM 1236)

Członek Konfraterni OO. Paulinów na Jasnej Górze od 1993 r.

Odznaczony Medalem Honorowym za zasługi dla KUL-u w 1994 r.

Odznaczony Medalem za pomoc Kościołowi na Wschodzie  2003 r.

Odznaczony Medalem Wdzięczności Polonii Niemieckiej za „słowa i czyny” dla Narodu – 2006 r.

Organizator życia w Belgii dla księży powracających z misji afrykańskich w latach 1984-2008

Sędzia rzeczywisty Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 1971-84. Wejście in cognito z duszpasterstwem w kręgi sportowe PRL, Nr leg. 5526/74 wyd. PZPN Warszawa.

Organizator pierwszego zagranicznego wyjazdu Radia Maryja z programem  „dzień belgijski w Radio Maryja” w parafii St. Etienne – Ohain k. Waterloo w 1997 r.

Autor książek popularno-naukowych „Żniwiarze Pana”, „Halinka – radość życia”, Zaślubieni Życiu”, „Ogień wichrem gnany”, „Podniebne loty”

Malarz Akwarelista – kapliczki Podkarpacia i Podhala, kwiaty i pejzaże polskie  -do obejrzenia w ACI w Jeżowem na Podkarpaciu

Kolekcjoner Bożonarodzeniowych szopek (325 egz. ze wszystkich kontynentów ) i krzyży  na wystawie „Porzucony Krzyż” do obejrzenia w podziemiach sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach – 60 egz. Bożonarodzeniowych w podziemiach kościoła Chrystusa Króla w Sanoku, 25 w Krościenku Wyżnym w okresie Bożego Narodzenia.

Fundator i współorganizator placówki Sióstr od Aniołów w Jeżowem na Podkarpaciu.