Dzisiaj przypada I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do czuwania przy Jezusie wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Również dzisiaj po Mszy św. zmiana Tajemnic Różańcowych. Po Mszy św. o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Zapraszamy również od godz. 19.30-21.00 na Wieczór Chwały, zakończony Apelem Jasnogórskim, prowadzony przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.

Dzisiaj również po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie rodziców młodzieży bierzmowanej  z klas VIII.

Trwają nabożeństwa październikowe, dzisiaj różaniec o godz. 15.30.

Jutro we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zapraszamy dzieci klas III i ich rodziców na nabożeństwo różańcowe o godz. 17 na uroczyste poświecenie i rozdanie różańców. Jutro Msze św. z kazaniami o godz. 7.00 i 17.00

Msze św. w październiku codziennie o godz. 17.00, a po Msze św. nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy szczególnie do modlitwy dzieci i młodzież, grupy parafialne oraz członków Róż Żywego Różańca.

Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

We wtorek spotkanie Odnowy w Duchu Świetym.

W środę na plebani spotkanie przedstawicieli wszystkich grup parafialnych oraz działających na terenie naszej parafii i gminy zainteresowanych organizacją Dni Kultury Chrześcijańskiej w czerwcu przyszłego roku. Zapraszamy wszystkich pragnących się w to dzieło włączyć.

W czwartek 10 X – uczniowie klas VII naszej szkoły podstawowej udadzą się do Częstochowy na zlot szkól noszących imię  św. Jana Pawła II.

Za tydzień  w naszej parafii Dzień Papieski. Młodzież z naszej Szkoły Podstawowej której patronuje Jan Paweł II zbierać będzie  ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia – Żywy Pomnik Jana Pawła II – na stypendia dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin. Zachęcamy do wspomożenia tego żywego pomnika św. Jana Pawła II.

W tym tygodniu różaniec poprowadzą:

7 X w poniedziałek dzieci przygotowujące się do I Komunii św. .

8 X we wtorek Odnowa w Duchu Świętym

9 X – środa – ksiądz

  1. X w czwartek Harcerze
  2. X  w piątek KSM- po różańcu ucałowanie relikwii patrona parafii św. Marcin
  3. X w sobotę Ksiądz

Prosimy o zgłaszanie się grup i klas szkolnych które chcą odmawiać różaniec w pozostałych dniach miesiąca października.

Informacja w sprawie petycji do Prezydenta Krosna (transport).

Prośba do mieszkańców Krościenka Wyżnego W związku z tym, iż od 15.10.2019r. prywatny przewoźnik „Jacek” likwiduje wszystkie kursy przez Krościenko Wyżne stroną północną, prosimy o poparcie petycji do Prezydenta Miasta Krosna o dołożenie kursów MKS-u ulicą Północną. Lista wyłożona jest na stoliku za ławkami.

 

 

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne.

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego.

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

Warszawa, 1 października 2019 roku