Pielgrzymka Róż Żywego Różańca
do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie

Hasło: Różaniec owocem tchnienia Ducha Świętego

sobota, 28 września 2019 r.

PROGRAM:

 • 30– Zawiązanie wspólnoty
 • 00– Katecheza
 • 45– Nabożeństwo: Tajemnicze ogrody cnót różańcowych
  – Ogród radości (cnoty tajemnic radosnych)
  – Ogród światła (cnoty tajemnic światła)
  – Ogród boleści (cnoty tajemnic bolesnych)
  – Ogród chwały (cnoty tajemnic chwalebnych)
 • 00– Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abp. Adama Szala
  – Przekazanie Sztandaru Róż Żywego Różańca dla Parafii Archikatedralnej w Przemyślu
  – Przekazanie obrazu do peregrynacji dla Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej
  – Wręczenie Złotej Róży dla Parafii pw. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie
 • godz. 14.00– Zakończenie

Pielgrzymów prosimy o zabranie ze sobą rzeczy niezbędnych do właściwego przeżycia pielgrzymki
oraz parasoli i krzesełek do siedzenia.