11 maja 2019r nasza Wspólnota Odnowy w Duchu Św.pielgrzymowała do Matki Bożej Kalwaryjskiej i o.Wenantego Katarzyńca by zawierzyć całą naszą wspólnotę Maryi i modlić się o potrzebne łaski dla nas i naszych rodzin .Tego samego dnia braliśmy również udział w Sympozjum”Duch Św.w życiu i misji Kościoła” organizowanym przez Odnowę w Duchu Św.Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu.Podczas sympozjum treści związane z tematem spotkania przedstawili:

ks. dr Wojciech Nowacki, wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Łomży, członek międzynarodowych służb Odnowy ICCRS, przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego Krajowego Zespołu Koordynatorów – “Duch Święty i jego działanie w Biblii i teologii Kościoła”
ks. Andrzej Witerski, koordynator Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Drohiczyńskiej – “Ruchy charyzmatyczne darem dla Kościoła”
dr. hab. Aleksander Bańka, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego – “Charyzmaty w służbie ewangelizacji”
Anna i Marek Rokitowie, Ogólnopolska Diakonia Małżeńska Odnowy w Duchu Świętym – “Nowe nadzieje w Odnowie w Duchu Świętym”. Był to dzień pełen wrażeń i działania Ducha Świętego..