W sobotę 27 IV 2019 r zawitał do naszej świątyni obraz Matki Bożej Robotników Solidarności wędrujący po Regionie Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w asyście dwóch szczególnych znaków: relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz repliki krzyża nowohuckiego z lat osiemdziesiątych, związanego z wysiłkami mieszkańców Nowej Huty, domagających się budowy nowej świątyni. Ponieważ był to dzień 5 rocznicy kanonizacji wielkiego czciciela Maryii św. Jana Pawła II towarzyszyły nam również Jego relikwie znajdujące się w naszym kościele. Uroczyste powitanie obrazu nastąpiło podczas Mszy świętej o godz. 16.00 której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek – sufragan Archidiecezji Przemyskiej. W koncelebrze uczestniczyli ks. Dziekan Adam Zaręba z Haczowa , miejscowy ks. Proboszcz W. Kałamarz, proboszcz parafii Pustyny ks. Tadeusz Osiński oraz ks. Seniorzy ks. Kanonik Aleksander Glazar i ks. Prałat Krzysztof Pastuszak. Szczególnym gościem był  ks. Krzysztof Mijal – Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Do kościoła obraz na swoich ramionach wnieśli strażacy z OSP Krościenko Wyżne w asyście honorowej straży pożarnej  i harcerzy. W imieniu zebranych obraz powitał wójt Gminy Krościenko Wyżne pan Mateusz Liput i dyr. Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II pani Marta Such. W akcie zawierzenia parafie Maryii oddał proboszcz ks. W. Kałamarz. . Wśród licznie zgromadzonych wiernych obecni byli członkowie podkarpackiej „Solidarności” na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeuszem Majchrowiczem oraz jego zastępcami – Wojciechem Jarząbem i Lucjanem Fejklem, a także wystawiono poczet sztandarowy Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.  Zaproszono na uroczystość władze samorządowe województwa, powiatu i gminy oraz posłów na Sejm z Rejonu Krośnieńskiego. Obecnością i modlitwą  uczcili Maryję w Jej wizerunku pan poseł Stanisław Piotrowicz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego pan  Dariusz Sobieraj,  radny powiatu I Dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym– pan Marek Aftanas, oraz gospodarze naszej Gminy Przewodniczący Rady – pan Krzysztof Podkul i wójt pan Mateusz Liput. Uroczystość uświetnił pięknym śpiewem chór parafialny i gminna  orkiestra dęta. 

W niedzielę  Miłosierdzia przez cały dzień parafianie spotykali się ze swoja Matka Matką Miłosierdzia. Ks. prałat Krzysztof Pastuszak w pięknym Słowie ukazywał rolę Maryi w życiu każdego z nas i w życiu naszego Narodu. Szczególnie Godzina Miłosierdzia zgromadziła wielu ludzi którzy modlili się o miłosierdzie dla siebie i całego świata. Dzień zakończył się Apelem Jasnogórskim i wysłuchaniem sów Jana Pawła II o roli Maryi w życiu naszego Narodu.

Poniedziałek był dniem w którym dzieci i młodzież oddali cześć Maryi i podziękowali Bogu za dar kanonizacji swoje go patrona św.  Jana  Pawła II. Msze św. dla nich poprowadził ks. proboszcz a w homilii ukazał miłość Karola Wojtyły do Matki Bożej i jej rolę w Jego życiu. Mszy św. wieczornej dla członków wszystkich grup parafialnych przewodniczył ks. Tomasz Ruszel, ukazując rolę Maryii w życiu Kościoła i naszej ojczyzny i przybliżając wiernym obraz Matki Bożej Solidarności, od której powinniśmy uczyć się służby drugiemu człowiekowi. Wieczór zakończyło czuwanie Wspólnoty w Duchu Świętym i Apel Jasnogórski.

GALERIA ZDJĘĆ