W niedzielę dnia 31 03 2019 przyjedzie do naszej parafii Komitet Budowy Kościoła w Łazach, który będzie prowadził sprzedaż cegiełek po każdej Mszy św. Budowniczy tego kościoła proszą Was o wykupienie tych cegiełek aby pomóc w ukończeniu budowy kościoła i spłaceniu zaciągniętych długów.
Przez wiele lat ludzie z tamtej parafii nie posiadali własnego kościoła lecz wypożyczali małą kaplicę z Domu Pomocy Społecznej przeznaczoną zasadniczo dla ludzi chorych.Systemem gospodarczym wybudowali już obiekt sakralny a teraz proszą Was o pomoc finansową w celu dokończenia swojego dzieła i spłacenia zaciągniętych długów.
Ci ludzie którzy prowadzą to dzieło chcąc podziękować wszystkim dobroczyńcom gromadzą się się codziennie pół godziny przed Mszą św. na specjalnych modlitwach za swoich ofiarodawców. Modlą się też w czasie Mszy św. za dobroczyńców nowego kościoła.
Ks. proboszcz Ryszard Buryło wygłosi okolicznościowe Słowo Boże.
Bóg zapłać wszystkim naszym parafianom którzy okażą wsparcie dla tego zbożnego dzieła poprzez wykupienie cegiełek lub złożenie dobrowolnej ofiary przy wyjściu z kościoła po każdej Mszy św.
Ks.Ryszard Buryło
proboszcz parafii Moszczany