nieswierz„Inny Świat”

Wycieczka po białoruskich kresach Rzeczypospolitej

(14-18.09.2019)

Dzień I (14.09.)

Wyjazd z Krościenka Wyżnego o godz. 1.00. Przejazd na przejście graniczne w Budzisku. Odprawa graniczna. Przejazd do Grodna. Zwiedzanie miasta: Stary i Nowy Zamek – w którym odbył się ostatni Sejm w dziejach I Rzeczypospolite, Katedra – Msza Święta, Synagoga, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej, Stary Cmentarz katolicki z grobami Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy polskich poległych w walce o Grodno w 1920 r. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Dzień II (15.09.)

Śniadanie. Przejazd do Starych Wasyliszek, rodzinnej miejscowości Czesława Niemena – do znajduje się tu muzeum poświęcone artyście. Przejazd do Murowanki – zwiedzimy unikatową gotycką cerkiew obronną z XVI w. Przejazd do Lidy – spacer po mieście w trakcie którego zobaczymy m.in. odbudowany Zamek Wielkich Książąt Litewskich, Kościół Farny, dawny kompleks Kolegium Pijarskiego, Pomnik Adama Mickiewcza. Przejazd do Nowogródka – rodzinnej miejscowości Adama Mickiewicza. Zobaczymy: dworek – muzeum Adama Mickiewicza., gdzie zgromadzono eksponaty związane życiem i twórczością wieszcza, Kopiec Mickiewiczowski, Ruiny zamku Wielkich Książąt Litewskich na Górze Zamkowej, Kościół Farny w którym odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, a także chrzest Adama Mickiewicza – Msza Święta. Znajduje się tu cudowny obraz Matki Bożej, a także grób 11 błogosławionych Sióstr Nazaretanek rozstrzelanych przez bolszewików w Butorówce. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Dzień III (16.09.)

Śniadanie. Przejazd do Miru – zobaczymy wpisany na listę UNESCO jeden z największych zamków w okolicy. Obecnie odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym. Przejazd do Dzierżyniowa. Znajduje się tu funkcjonujący wciąż relikt czasów sowieckich a mianowicie Muzeum Feliksa Dzierżyńskiego, znajdujące się w dawnym dworku rodzinnym „Krwawego Feliksa. Przejazd do stolicy Białorusi – Mińska – miasta uważanego za wzorcowy przykład sowieckiego socrealizmu. Przejazd Prospektem Niepodległości, w trakcie którego naszym oczom ukażą się wzorcowe przykłady architektury socrealizmu: Parlament, Teatr Opery Narodowej i Baletu, Narodowa Akademia Nauk, Pałac Kultury oraz Pałac Prezydencki.  Zatrzymamy się na Placu Niepodległości, gdzie zobaczymy słynny Czerwony Kościół – Msza Święta, a także figurę Michała Archanioła i Pomnik Lenina. Przejedziemy na Górne Miasto, gdzie zobaczymy dawny Kościół Św. Józefa i Klasztor Bernardynów, Ratusz oraz Katedrę NMP. Następnie udamy się na Przedmieście Troickie, gdzie zobaczyć można namiastke architektury dawnego Mińska w postaci zabudowy rzemieślniczo kupieckiej, odbudowanej ze zniszczeń II wojny światowej.  Przejazd do hotelu. Obiadokolacja

Dzień IV (17.09.)

Śniadanie. Przejazd do Nieświeża – gniazda rodowego rodziny Radziwiłłów Zwiedzanie miasta: Rynek, Dom Gdański oraz wpisany na listę UNESCO Zamek Radziwiłłów Przejazd do Mereczowszczyzny – miejsca narodzin Tadeusza Kościuszki. Zwiedzimy muzeum znajdujące się w zrekonstruowanym dworze, a także zobaczymy głaz upamiętniający miejsce urodzin naszego bohatera narodowego. Przejazd do miejscowości Różany. Zobaczymy tutaj ruiny kompleksu pałacowego należącego do rodziny Sapiehów, a także muzeum poświęcone historii rodziny oraz pałacu. Przejazd na nocleg w okolicach Baranowicz. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Dzień V (18.09.)

Śniadanie. Przejazd do Kobrynia. Zwiedzanie miasta związanego z Romualdem Trauguttem, a także z rodzinami Mickiewiczów i Kościuszków. Zobaczymy Dworek Suworowa, w którym mieszkać miał Traugutt, a także Kościół Zaśnięcia NMP przylegający do niego cmentarz, na którym znajdują się groby syna Romualda Traugutta, brata Adama Mickiewicza – Aleksandra, oraz kwatera żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Berezą Kartuska w 1920 r. Przejazd na Brześcia nad Bugiem. Spacer głównym deptakiem miasta ulicą Sowietską, na której zachowało się wiele śladów przedwojennej zabudowy, następnie zwiedzanie Twierdzy brzeskiej. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez przejście graniczne w Terespolu. Odprawa graniczna. Obiad za granicą. Przyjazd do Krościenka Wyżnego w późnych godzinach nocnych.

Cena: 1300 zł

Cena obejmuje:

 • 4 noclegi w hotelach klasy ***/****
 • 4 śniadania i obiadokolacje
 • Obiad w drodze powrotnej
 • Wizę na Białoruś
 • Ubezpieczenie KL i NNW
 • Opiekę pilota i przewodnika
 • Przejazd komfortowym autokarem, opłaty drogowe, parkingi
 • Stary Zamek w Grodnie
 • Muzeum Czesława Niemena
 • Cerkiew Murowanka
 • Zamek w Lidzie
 • Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku
 • Zamek w Mirze
 • Zamek w Nieświeżu
 • Muzeum Dzierżyńskiego
 • Muzeum Kościuszki
 • Pałac Sapiehów
 • Twierdza Brzeska

 

 

 

Zapisy od 17 III 2019 roku