Ogłoszenia Wójta Gminy:
1. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Krościenka Wyżnego i Pustyn, Wójt naszej gminy informuje, iż będzie przyjmował mieszkańców z ich bieżącymi sprawami w każdy poniedziałek w godzinach 10:30 – 15:30.
2. WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE zawiadamia, że w dniach od 4 LUTEGO 2019 r. do 17 LUTEGO 2019 r. na terenie Gminy Krościenko Wyżne zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic gminy,dotyczące terenu byłego lotniska.
Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany granicy Gminy Krościenko Wyżne polegającej na odłączeniu od niej części obszaru (około 95 ha) i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno. Ankietę konsultacyjną można uzyskać:
 – na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne,
-w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
-w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym,
-w budynku Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym,
-w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym,
-w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym oraz jej filii w Pustynach,
– w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy mogą składać w wyżej wymienionych miejscach lub w formie korespondencyjnej na adres: Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,w kopercie z dopiskiem: „ZMIANA GRANIC”.

Dodatkowo w akcję konsultacyjną włączyli się przedstawiciele organizacji społecznych oraz rad sołeckich działających na terenie naszej gminy, którzy będą roznosić mieszkańcom ww. ankiety, aby umożliwić każdemu wyrażenie swojej opinii na ten temat. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.