Zakończyły się dwuletnie prace przy ołtarzu w kapliczce na Starym Kościelisko  „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowego ołtarza z figurą Matki Boskiej z XIX-wiecznej Kaplicy Serca Jezusowego w Krościenku Wyżnym”. W pierwszym roku prac dokonano konserwacji technicznej. Koszt wykonanych prac w 2017 r wyniósł 43 193,00  zł . Na tym etapie prac dotacji udzieliły: Powiat Krośnieński -15 tys zł, Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego 20 tys zł a Urząd Gminy Krościenko Wyżne 8 tyś zł.

W roku 2018 przystąpiono do drugiego etapu prac. Głównym celem było dokończenie rozpoczętych  prac konserwatorskich przy zabytku: konserwacja estetyczna drewnianej nastawy ołtarzowej z rzeźbami oraz murowanej mensy. Pełnej konserwacji poddane zostały również drzwi wejściowe. Koszt tych prac wyniósł 36 300 zł. Parafia pozyskała dotacje od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 10 tyś żł oraz od Urzędu Gminy Krościenko Wyżne w wysokości 7 tyś zł. Pozostałą cześć pokrywa parafia. Wykonawca tych prac był Daniel Tylka – konserwator pochodzący z Krościenka Wyżnego a efekt możemy na razie podziwiać na zdjęciach , gdyż z uwagi na zimę kapliczka do wiosny będzie zamknięta.