Dzisiejszy różaniec o godz. 15.30 w intencji misji i misjonarzy na zakończenie Tygodnia Misyjnego.

Różaniec poprowadzą:

29. Klasy V

30. Odnowa w Duchu Świętym.

31. Schola

W poniedziałek na Mszę św. różaniec i próbę przed bierzmowaniem zapraszamy kandydatów do bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

W poniedziałek i wtorek i środę od godz. 16.30 – możliwość spowiedzi tak aby naszym zmarłym ofiarować odpusty zupełne.

W czwartek 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze św. będą odprawione do południa według niedzielnego porządku. Po południu zaś zamiast Mszy św. o godz. 16.00, będzie o godz.14.00 na cmentarzu, a po niej żałobna procesja i modlitwy za zmarłych. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej i Komunii św.

W piątek wypada 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Po Mszach św. (o godz. 9.00 i 17.00) koronka do Bożego Miłosierdzia za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca – w piątek wyjazd do chorych po Mszy św. o godz. 9.00 na cmentarzu, czyli ok 10.00. Spowiedź wieczorem w piątek od godz. 16.00.

Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. W pozostałe dni listopada można zyskać odpust cząstkowy. W dniach od 2 do 8 XI Msze św. wraz z wypominkami w kaplicy cmentarnej codziennie o godz. 9.00 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach (z wyjątkiem niedzieli). Wypominki przez cały listopad po Mszach św. wieczornych.

W niedzielę 4 XI  nie będzie Mszy św. na cmentarzu z racji I niedzieli miesiąca i adoracji NŚ. Natomiast po Mszy św. o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 21.00 zakończone Apelem Jasnogórskim.

Harcerze w tamtym roku pod cmentarzem zbierali ofiary na renowację nagrobka – w trakcie prac jest obecnie 2 nagrobki. Dlatego sądzę, ze warto kontynuować konserwacje kolejnych nagrobków i zebrać fundusze na konserwację kolejnego starego nagrobka ewentualnie na zapłacenie tych rozpoczętych, gdyż dopiero po zakończeniu prac tak naprawdę okaże się ile będzie kosztować całość prac. Harcerze będą zbierać na ten cel  ofiary 1 XI przy wejściach na cmentarz.

Młodzież naszej parafii z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży będzie rozprowadzać znicze cmentarne. Środki zebrane w ten sposób posłużą na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i na potrzeby naszej młodzieży. Zachęcamy, aby w ten sposób wesprzeć młodzież naszej parafii.

W zakrystii można składać wypominki za naszych zmarłych, których będziemy polecać przez cały listopad w naszych modlitwach – prosimy zaznaczyć na kartce dzień w którym  chcemy aby za tych zmarłych się modlić.

Kancelaria parafialna czynna codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godz. 18.00 – 18.30.

Zwracam się ze szczególna prośbą o pomoc przy porządkach przed odpustem parafialnym przy kościele i budynkach parafialnych. Zdaję sobie sprawę, że są również teraz porządki na cmentarzu, ale to już będzie po Wszystkich Świętych gdyby była pogoda to bardzo proszę o przyjście w  sobotę 3 XI na godz. 8.30 – może przynajmniej uda się zrobić część porządków, prosiłbym również o co najmniej 2 ciągniki z przyczepkami do wywożenia śmieci. Zbliża się szczególny odpust parafialny: bierzmowanie młodzieży oraz 100-lecie naszej Niepodległości. Proszę również rodziców młodzieży bierzmowanej a nawet ich samych o przyjście i pomoc w tych pracach w kościele i wokół niego.

Od dzisiaj ruszają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę min. do Lourdes, La Salette i Fatimy. Szczegóły na stronie internetowej parafii.

Liczba wiernych którzy uczestniczyli we Mszy św.

Łącznie: 963 kobiety i 840 mężczyzn.

1803 parafian co daje 40% frekwencji

Liczba wiernych którzy przystąpili do Komunii święte:

Łącznie 370 kobiet i 161 mężczyzn

W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku śp. Eugenię Pelczar z ul. Północnej i śp. Antoniego Omachel z ul. Szkolnej. Duszę zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie racz mi dać Panie…

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym serdecznie zaprasza na WIECZÓR PATRIOTY

Jest jeszcze kilkanaście wolnych miejsc na spotkanie, które odbędzie się 4 listopada 2018 r (niedziela), godz. 15.00 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o odbiór bezpłatnych zaproszeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym.

W programie:

•Spektakl „Krościeńskie wesele” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym

•Promocja książki „Droga do niepodległej. Krościenko Wyżne i Pustyny w okresie odzyskiwania i budowania niepodległości w XIX i XX wieku”

•Koncert Zaśpiewajmy Niepodległej

•Dla uczestników spotkania bezpłatna książka „Droga do niepodległej. Krościenko Wyżne i Pustyny w okresie odzyskiwania i budowania niepodległości w XIX i XX wieku”.

•Wieczór Patrioty organizowany jest w ramach projektu Razem dla Niepodległej, realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku Wyżnym.