Liczba wiernych którzy uczestniczyli we Mszy św.

Msza św. o godz.  7.30:  160 kobiet i 165 mężczyzn

Msza św. o godz. 9.00:   237 kobiet i 195 mężczyzn

Msza św. o godz. 11.00:   356 kobiet i 310 mężczyzn

Msza św. o godz. 16.00:   210 kobiet i 170 mężczyzn

Łącznie: 963 kobiety i 840 mężczyzn. 

1803 parafian co daje 40% frekwencji

Liczba wiernych którzy przystąpili do Komunii święte:

Msza św. o godz.  7.30:  104 kobiety i 50 mężczyzn

Msza św. o godz. 9.00:  103 kobiety i 45 mężczyzn

Msza św. o godz. 11.00:  113 kobiet i 38 mężczyzn

Msza św. o godz. 16.00:  50 kobiet i 28 mężczyzn

Łącznie 370 kobiet i 161 mężczyzn