Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na kolejny Wieczór Chwały – 1 VII 2018.