Wprowadzając zebranych po nabożeństwie Oktawy Bożego Ciała przed Lipą Cecylia na parkingu przykościelnym w poświecenie nowego krzyża ks. proboszcz W. Kałamarz przywołał słowa  Adama Mickiewicza który pisał:
Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską, a Polak Polakiem.
Mówił: „Warto uświadomić sobie, że „Polskę krzyżami się mierzy”: od krzyża Mieszkowego w Gnieźnie aż po krzyż, który czynimy na czole dziecka, od krzyży w Gdańsku aż po krzyż na Giewoncie, przez  liczne krzyże w naszych domach i parafii. To powód do dumy, ale i zobowiązanie. Krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin mamy łączyć z krzyżem Chrystusa i postrzegać je w świetle zmartwychwstania naszego Pana. W nim bowiem zawarta jest moc miłości silniejszej od śmierci.”

1 VI 2018  poświęcono krzyż wyrzeźbiony i ofiarowany przez pana Piotra Michnę, jako jeden z pierwszych pomników upamiętnienia 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej miejscowości tych wszystkich którzy poświęcili dla niej to co najcenniejsze swoje życie.  Sam rzeźbiarz podziękował władzom naszej Gminy panu Wójtowi Janowi Omachlowi, Alicji Fejkiel Guzik, że tą inicjatywę wsparli i wszystkim którzy w jej realizacji pomogli. Ks. proboszcz dziękując za tą oddolna inicjatywę wezwał wszystkich zebranych do kolejnych inicjatyw które upamiętnia 100 -lecie Odzyskania Nieodległości i zapowiedział,że kończącą inicjatywą będzie odsłonięcie Pomnika w dniu 11 XI 2018 roku, które realizują władze gminne.