Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. – tymi słowami Jezus rozesłał swoich uczniów na cały świat.
W niedziele Wniebowstąpienia Pańskiego 13 V 2018r w naszej parafii gościł ks. Ryszard Górowski – marianin, który usłyszał posłanie Jezusa i poszedł nauczać o Jezusie i jego Miłości najpierw do Rwandy a potem do Kamerunu. Obecnie ks. Ryszard jest promotorem Misji Księży Marianów w Rzymie. Ks. Ryszard w czasie swoich homilii w sposób bardzo ekspresyjny wygłosił do nas jak mówił najkrótsze kazanie kameruńskie – trwające ponad 30 minut. Jednak entuzjazm z jakim opowiadał o swojej trudnej pracy misyjnej w Kamerunie i Rwandzie zwłaszcza po wybuchu wojny domowej sprawił że chciało się go słuchać i niemal przenieśliśmy się do serca górzystej , wulkanicznej Rwandy. Dziękując za przyjęcie ks. Ryszard prosił o wsparcie na zakup „tabletów” afrykańskich czyli tabliczek do nauki pisania oraz dla szpitala prowadzonego przez misjonarzy. Na ten gorący apel odpowiedzieli z serca nasi parafianie składając ponad 6300 zł. Ta niedziela nie tylko przybliżyła nas do Rwandy i Kamernunu gdzie kiedyś również pracował ks. Krzysztof Pastuszak ale i otworzyła nasze serca na pomoc potrzebującym w Afryce.