7 IV 2018 r w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia odbyło się w naszej parafii nabożeństwo paschalne -„Droga światła”. Droga Światła (Via Lucis) to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Polega ono na przeżywaniu 14 stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. Zachęcając do uczestnictwa w niej ks. proboszcz mówił O Drodze Krzyżowej słyszał każdy. W tym roku to już za nami. W Wielki Piątek razem z Chrystusem byliśmy na Golgocie. Śmierć Chrystusa nie jest jednak kulminacyjnym wydarzeniem chrześcijańskiej Paschy. Chrześcijańska Pascha jest przejściem naszego Pana, Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia. I nie kończy się na tym, bo Zmartwychwstały Jezus otwarł tę drogę dla nas – z woli miłosiernego Ojca.

Liturgią Wigilii Paschalnej weszliśmy w radość wielkanocną ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. W tych pierwszych dniach Okresu Wielkanocnego chcemy pogłębić nasza wiarę w Zmartwychwstanie, chcemy na drodze naszego życia spotkać Zmartwychwstałego Pana.
Wejdźmy w pełni w radość pustego grobu. Jak podążaliśmy za Krzyżem, bez którego nie byłoby Odkupienia i Zmartwychwstania, tak teraz podążajmy za Paschałem w Drodze Światła.
Nasza Droga Światła z rozważaniami i radosnym śpiewem Alleluja rozpoczęła sie po Mszy św. w czasie której dwoje dzieci: Alicja Gębarowska i Nataniel Stanisław Sudoł otrzymało chrzest św., co jeszcze bardziej wprowadziło nas w tajemnicę Paschalna Jezusa i w nasz własny chrzest. Po koronce do Bożego Miłosierdzia w kościele parafialnym procesja wyruszyła z kościoła a zakończyła przy Krzyżu Zwycięstwa Apelem Jasnogórskim i uroczystym rozesłaniem.
GALERIA ZDJĘĆ