Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

niech cię obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje

i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,24-26).

 

 

 

 

Na Nowy Rok 2018 życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa, żeby Was nie ogarnęło zwątpienie, żebyście mocą Boga dawali świadectwo wiary i nadziei, którą objawił nam Zbawiciel świata. Dzielmy się miłością, radością i pokojem, abyśmy byli jedno we wszelkiej wspólnocie. Bóg Książe Pokoju niech wszystkim błogosławi. Dziś w pierwszy dzień Nowego Roku 2018 Kościół stawia nam przed oczy postać Najświętszej Maryi Panny, jako świętej Bożej Rodzicielki. Życzmy sobie, abyśmy z Nią razem wybrali się w nieznaną nam drogę, jaką z woli Bożej mamy w tym roku do przebycia. Najlepiej jest przecież iść przez życie z Matką. Życzmy sobie aby Maryja otaczała nas zawsze swoją macierzyńską opieką, darzyła nas swoją miłością, a przede wszystkim by otaczała nas zawsze płaszczem swej przemożnej opieki.

 Wasi Księża