„Chrystusa myśmy wojsko, rządź nami, Królu nasz. Tu swoich ministrantów u stóp ołtarza masz. Twa oto armia mała u Twoich klęczy stóp. Gorliwej, wiernej służby dziś składa Tobie ślub”.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest uroczystością patronalną wielu organizacji i stowarzyszeń katolickich i kościelnych. Również w naszej parafii grupa chłopców z Liturgicznej Służby Ołtarza 25 XI została uroczyście przyjęta w poczet kandydatów i ministrantów. Po rocznym okresie kandydatury przyjętych zostało 6 ministrantów a także 8 kandydatów na ministrantów. Uroczystości przewodniczył ks. proboszcz Wiesław w asyście ks. Krzysztofa Pastuszaka i Ks. Aleksandra Glazara.
Ks. proboszcz wygłosił do ministrantów ich rodziców i zgromadzonych wiernych okolicznościową homilię wyjaśniając im charakter posługi ministranckiej. W nawiązaniu do ministranckiego pozdrowienia „Króluj nam Chryste” wezwał nie tylko ministrantów ale wszystkich obecnych do budowania królestwa Jezusowego opartego na miłości do bliźniego. Podziękował również rodzicom za zachętę i pomoc jaką wykazują podczas służby swoich synów. . Uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie.
NOWI MINISTRANCI: Od prawej Stanisłąw Gaj, Franciszek Bargiel, Glazar Nikodem, Glazar Bartosz, Tomczak Szymon i Gondek Krzysztof.
NOWI KANDYDACI: Filip Ciołkowski, Kacper Bargiel, Michał Szajna, Jan Nóżka, Dawid Staroń, Oliwier Guzik, Gabriel Szajna.

GALERIA ZDJĘĆ