„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta
Dla tych którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry
Dla nich harcerskie warty i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień – pierwszy dzień listopada.

1 listopada Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych, którzy dostąpili łaski zbawienia. Święto to zostało ustanowione przed wszystkim ku czci świętych anonimowych, niewyniesionych na oficjalnie na ołtarze. Wszystkich Świętych rozpoczyna okres poświęcony wspomnieniom zmarłych, dlatego tego dnia – a także w kolejnych dniach listopada – wierni odwiedzają groby swoich bliskich, zapalając znicze i modlą się o ich zbawienie.
Również na naszym cmentarzu parafialnym odbyła się Msza św. w której kapłani z Krościenka Wyżnego wspólnie z ks. Tadeuszem Osińskim proboszczem z Pustyn, który przewodniczył eucharystii, modlili się za zmarłych z Krościenka Wyżnego, Pustyn i Iskrzyni spoczywających na miejscowym cmentarzu, na cmentarzu cholerycznym w Księżym Lesie, na tzw. „Starym Kościelisku” oraz w miejscach nieznanych. Homilię ukazującą naszą pamięć o zmarłych, wdzięczność wobec nich oraz pragnienie nieba wygłosił ks. Krzysztof Zańko.
Po Mszy św. ks. Wiesław Kałamarz przewodniczył procesji pokutnej modląc się wraz z pozostałymi kapłanami ks. Krzysztofem Pastuszakiem, ks. Jakubem Wielgosem, wspomnianymi ks. Tadeuszem i ks. Krzysztofem za zmarłych: kapłanów, biskupów, siostry zakonne, rodziców, dobrodziejów, tych którzy oddali życie za Ojczyznę i wszystkich wiernych zmarłych.
Przez cały dzień harcerze z 8 Drużyny Starszoharcerskiej kwestowali na renowację starego nagrobka zebrawszy prawie 3500 zł. Bóg zapłać harcerzom i wszystkim ofiarodawcom.
GALERIA ZDJĘĆ