Wasza Ekscelencjo Czcigodny księże Arcybiskupie

Działająca przy naszej parafii Rada Duszpasterska służy księdzu Proboszczowi doradztwem oraz pomocą w kierowaniu parafią od strony organizacyjnej.

Rada uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji przede wszystkim w zakresie zarządzania infrastrukturą materialną parafii.

W okresie ostatnich kilku lat przy współudziale Rady a przede wszystkim w wyniku znacznej ofiarności parafian jak również pozyskania stosownego dofinansowania zostały zrealizowane następujące zamierzenia inwestycyjne i konserwacyjno-remontowe:

 1. Renowacja fasady obiektu kościoła i stolarki drzwiowej – 2013 r.
 2. Termomodemizacja i odwodnienie budynku Domu Parafialnego – 2013 r.
 3. Wykonanie sanitariatów dla uczestników nabożeństw – 2013r.
 4. Modernizacja obiektu plebani w zakresie pokrycia dachowego, odwodnienia, ocieplenia ścian zewnętrznych oraz przebudowa układu pomieszczeń wewnętrznych – 2013-2017r.
 5. W ramach owocnej współpracy z Gminą Krościenko Wyżne powstał w obrębie kościoła funkcjonalny parking – 2016r.
 6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów od strony ul. Szkolnej zrealizowany został odcinek ogrodzenia -2014r.
 7. W celu zwiększenia liczby miejsc siedzących wewnątrz świątyni zamontowano szereg nowych ławek – 2016r.
 8. Poddano także konserwacji kapliczkę zlokalizowaną na terenie poprzedniego kościoła.

Przeprowadzonych zostało również wiele prac konserwacyjnych wystroju

świątyni a zwłaszcza:

 • figury Jezusa Frasobliwego     – 2012r.
 • figury Matki Bożej Wniebowziętej                                                                           – 2015r.
 • witrażu Serca Jezusowego – 2015r.
 • obrazu św. Józefa i obrazu Pan Jezus na krzyżu – 2015r.

Największym wyzwaniem organizacyjnym dla Rady Duszpasterskiej oraz wszystkich grup parafialnych, organizacji i stowarzyszeń społecznych i kulturalnych jak również Urzędu Gminy była organizacja dożynek diecezjalnych w 2015 r.

Z udziałem Rady Duszpasterskiej realizowane jest również utrzymanie funkcjonalne naszego cmentarza parafialnego.

Działaniem bieżącym jest szukanie możliwości i pomoc w usuwaniu zniszczeń wyposażenia technicznego świątyni powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego.

Aktualnie trwa proces wyboru nowego składu Rady Duszpasterskiej Naszej wspólnoty parafialnej.

Życzymy nowej Radzie aby aktywnie uczestniczyła w tworzeniu jak najlepszego wizerunku naszej parafii, czyniąc to na chwałę Bożą i pożytek dla wszystkich parafian.  Szczęść Boże