Jako przedstawiciel Ruchu Domowego Kościoła- tzw Kręgów Rodzin mam zaszczyt przedstawić ks. Arcybiskupowi naszemu Pasterzowi sprawozdanie z działalności grup i ruchów działających w naszej parafii św. Marcina w Krościenku Wyżnym.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Spotkania odbywają się w każdy II poniedziałek Członkowie AK uczestniczyli w wiosennych i Jesiennych Dniach Skupienia i pielgrzymkach  AK do Strachociny, organizują co roku Dzień Chorego, prowadza nabożeństwa różańcowe, drogi krzyżowe, modlą się w I czwartki miesiąca różańcem przed Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, przygotowują Ołtarz na Boże Ciało i jeden z wieńców dożynkowych. Obecnie grono członków AK się powiększyło i liczy 17 osób.

Oaza Rodzin – Domowy Kościół.

W parafii istnieją trzy Kręgi – należy do nich 15 par małżeńskich. Kręgi regularnie uczestniczą w miesięcznych spotkaniach formacyjnych. Każdego miesiąca a w ostatni piątek animują Msze św. Wspólnotową. Biorą udział w rekolekcjach oazowych, dniach wspólnoty ostatnio w Łagiewnikach z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i w Bieszczadach. Modlimy się aby nowe małżeństwa weszły na drogę realizacji powołania małżeńskiego w duchu naszego ruchu.

Róże Żywego Różańca:

W parafii róże żywego różańca tworzą : kobiety – 15 róż ; mężczyźni – 2 róże, młodzież -dzieci – 1 róża, istnieją również 4 Margaretki a ostatnio powołano 2 róże rodziców modlące się w intencji  dzieci. Zmiany tajemnic odbywają się w I niedziele miesiąca po Mszach św.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym  „Chwała Boża

Jest najmłodszą wspólnotą naszej parafii. Patronami Wspólnoty są Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, zwana Małą Arabką oraz Śp. Ks. Prałat Michał Józefczyk.

Grupa  obecnie liczy 40 osób w różnym wieku. Spotkania modlitewne odbywają się w każdy wtorek po wieczornej. Spotkanie mają charakter otwarty. Poza spotkaniami wspólnotowymi uczestniczymy w wydarzeniach jednoczących ruch Odnowy w Duchu Świętym, poprzez udział w XXII Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze , w czuwaniu przed Świętem Zesłania Ducha Świętego w parafii pw. Ducha Świętego w Krośnie oraz we wspólnym Wieczorze Uwielbienia w krośnieńskiej Farze wraz ze wspólnotami Odnowy z Krosna. Nie pomijamy zaangażowania w życie parafii. Podjęliśmy w parafii  kilka inicjatyw. Są to: Stała, codzienna modlitwa przez wstawiennictwo Św. Michała Archanioła o trzeźwość w rodzinach naszej parafii. W dzieło to włączyło się już  170 osób. Prowadzenie comiesięcznych „Wieczorów Chwały”  w pierwsze niedziele miesiąca. Organizacja dla młodzieży spotkania ewangelizacyjnego z O. Łukaszem Buksą OFM w ramach prowadzonej przez niego akcji „Obudź się! Możesz więcej.” Organizacja Rodzinnego Koncertu Uwielbienia, 10-tygodniowych rekolekcji, zwanych Seminarium Odnowy  Życia w Duchu Świętym, które właśnie przeżywamy, organizacja i przyszłe  prowadzenie 29/30.09.  – 24h nabożeństwa różańcowego w intencji trzeźwości. Uzyskanie dla parafii  relikwii I-stopnia ze stygmatów naszej patronki Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Liturgiczna Służba Ołtarza

W obecnej chwili LSO liczy 65 osób w wieku 7 -19 lat. W tym 20 lektorów, 38 ministrantów, i 7 kandydatów. Co tydzień grupa ma swoje spotkania formacyjne oraz 1-2 razy w tygodniu spotkania sportowe, integracyjne czy wycieczki.

 

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

Rodzina radia Maryja jest bardzo liczna bo to wszyscy słuchacze radia Maryja i Telewizji TRWAM. W naszej parafii 20 osób wspiera regularnie ofiarami i modlitwa działa powstające przy Radio Maryja. Każdego roku uczestniczymy w narodowej modlitwie o trzeźwość w narodzie  z udziałem TV Trwam w Miejscu Piastowym.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Krościenku Wyżnym

Katolicie Stowarzyszenie Młodzieży to grupa, która spotyka się co piątek.

Rozpoczynamy wspólną modlitwą i podzieleniem się co spotkało nas w ubiegłym tygodniu. Następnie jest prowadzone spotkanie, które ma na celu przekazania przez animatorów jak najwięcej informacji na różne tematy. Na sam koniec prowadzimy wspólny śpiew oraz modlitwę i błogosławieństwo od naszego Księdza asystenta. Nasze Stowarzyszenie organizuję coroczny „bezalkoholowy opłatek dla Młodzieży. Nasz wspólnota chętnie angażuje się w pomoc przy parafii: pomoc przy Bożym Ciele, w odpusty: Świętego Marcina i Jana Nepomucena. Podczas trwania Świat Wielkanocnych organizujemy czuwanie przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę dziękują Panu za Jego męczeńską Śmierć na krzyżu, ale przede wszystkim za zmartwychwstanie i nadzieję na lepsze.

Wspólnota Dzieci Bożych

Parafialna grupa Dzieci Bożych, gromadzi dzieci w wieku od 3 do 6 klasy szkoły podstawowej. Spotykania odbywają co tydzień. Mają one charakter modlitewno rekreacyjny. W zależności od aury spotkania są przeprowadzane albo w Punkcie Parafialnym albo w plenerze (las, boiska, place zabaw). Wspólnota Dzieci Bożych, skupia się nie tylko na sobie, ale i na drugim człowieku. Dlatego ponad 2 lata temu zapoczątkowaliśmy wraz z księdzem opiekunem odwiedziny osób chorych i samotnych. Robiliśmy również własnoręcznie różańce nie tylko na konkurs parafialny, ale także niektóre z nich zostały przekazane osobom które nie miały własnych czy osobom samotnym jako gest, że dzieci z parafii pamiętają o nich.  Dzieci Boże nie tylko miały „własną” Eucharystię która kończyła spotkanie, podczas niej dzieci obstawiały liturgię. Dodatkowo brały udział w wydarzeniach liturgicznych parafii – noszenie chorągwi, figurek, pochodni, prowadzenie modlitw czy adoracji. W ostatnim czasie, niektóre dzieci wraz z księdzem udawały się do archidiecezjalnego Radio Fara by wspólnie z wiernymi modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia czy modlitwą różańcową.

Sprawozdanie z działalności drużyn Związku Harcerstwa Polskiego

Na terenie naszej parafii działają dwie drużyny harcerskie i jedna gromada zuchowa, skupiające w swych szeregach dzieci oraz młodzież ze Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Krościenku Wyżnym oraz jej absolwentów. W corocznej pracy, blisko 60 osób uczy się jak być wiernym harcerskim ideałom – służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Nasza organizacja nie jest ściśle formacją religijną, jednak w swojej pracy wykazujemy współpracę z naszym środowiskiem i włączamy się w większość inicjatyw wychodzących ze strony parafii. Od 5 lat korzystamy z pomieszczeń w Domu Parafialnym w celu przeprowadzania zbiórek, na których młodzi zdobywają różne przydatne umiejętności. Harcerze w ramach wdzięczności za udostępnione pomieszczenia pomagają w porządkach przy kościele, uczestniczą w uroczystościach kościelnych ze sztandarem, włączają się w procesje, drogi krzyżowe oświetlając drogę pochodniami. W ramach wychowania duchowego, każdego dziesiątego dnia miesiąca uczestniczymy we Mszy Świętej organizując obstawę liturgiczną. W ciągu ostatnich kilku lat można wyróżnić obecność naszych druhen i druhów podczas organizacji XXXII Dożynek Archidiecezjalnych odbywających się w naszej parafii w 2015 roku, udział w Białej Służbie podczas corocznych Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej oraz wielu uroczystościach parafialnych.

Chór Parafialny

Chór parafialny został reaktywowany po latach przerwy. Obecnie liczy 30 osób i uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach religijnych w parafii. Jest zapraszany również do innych parafii i na przeglądy chórów. We współpracy z innymi organizacjami animuje różne nabożeństwa, udziela się również w koncertach kolęd oraz dziełach charytatywnych np. Złote Serca.  Spotkania odbywają się w piątki. Chór doskonale w liturgii uzupełnia się z Gminną Orkiestrą Dętą.

W naszej parafii istnieje również grupa osób działająca w Dziele Pomocy Powołanym, Bractwie Celestyńskim, Łańcuchu Apostolskiej Miłości . Próbowało przez jakiś czas działać – teraz sporadycznie Bractwo Trzeźwości.

To dobro jest dziełem naszych wspólnot, duszpasterzy i parafian ale ufam, że również i Twoja radością. Z racji wizytacji Ty Księże Arcybiskupie również obdarzyłeś nas dobrem: eucharystią w naszej intencji, wylaniem darów Ducha Św, spotkaniami z uczniami naszej szkoły oraz grupami parafialnymi a zwłaszcza za słowa  skierowane do nas które są wyrazem Twojej odpowiedzialności za nas.

Każde dobro domaga się wdzięczności –  dlatego my wszyscy tutaj zgromadzeni parafianie wraz ze swymi duszpasterzami wyrażamy wdzięczność za  troskę i miłość do powierzonej Twej opiece wspólnoty parafialnej .Niech naszym najlepszym podziękowaniem będzie  nasze lepsze jutro, lepsze życie w łączności z Bogiem, abyśmy kiedyś wszyscy mogli spotkać się z nim w Wielkiej Radości.

Przyjmij od nas parafian serdeczne podziękowanie. Dziękujemy bardzo, ze do nas przybyłeś  i nas odwiedziłeś. Na zakończenie wizytacji z pokłonem żegnamy i na następne spotkanie z serca zapraszamy.