22 VIII 2017 roku Koło Emerytów z Krościenka Wyżnego udało się na pielgrzymkę do św. Rity w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych, by razem ze szczególną patronką tego miejsca  uwielbiać Jezusa za wszystkie otrzymane łaski, rozmawiać z Nim i prosić o wstawiennictwo w tym co trudne.

Sierpniowemu nabożeństwu przewodniczył ks. Piotr Krzych – wikariusz z Kosiny. W homilii przytoczył świadectwo, w którym on sam i jego krewni doświadczyli interwencji Boga przez przyczynę św. Rity. To doświadczenie cudu jego najbliżsi odczytali jako dar od Boga.  Kaznodzieja zachęcił wiernych do popatrzenia na życie w perspektywie Bożej miłości: To że dzisiaj wszyscy tu siedzimy, to jest też dar miłości. Najpierw miłości Pana Boga do nas, bo nas stworzył. Potem miłości naszych rodziców do siebie nawzajem, że tu jesteśmy, to jest dar miłości naszych rodziców. I to że dzisiaj jesteśmy tutaj na modlitwie, że tutaj albo przyszliśmy sami albo ktoś nam powiedział o św. Ricie to jest też dar miłości, którą odkrywam w swoim sercu do Pana Boga, bo ufam, że miłość Pana Boga jest tak wielka, że ja, prosząc św. Ritę dzisiaj, tutaj, na tym wspólnym spotkaniu przy ołtarzu na modlitwie, prosząc ją o wstawiennictwo ufam, że ta miłość Boża jest tak wielka, że Bóg potrafi przemieniać to wszystko, co w moim życiu jest słabe, co jest złe, co jest trudnością, co jest jakimś doświadczeniem trudnym w moim życiu i życiu moich najbliższych. Przychodzę prosić, bo w tej miłości, którą obdarowuje mnie Pan Bóg, ja w tej miłości, tak kocham swoich bliskich, że chcę dla nich dobra.

Mszę Świętą, która stanowi centrum comiesięcznych spotkań, poprzedziła modlitwa różańcowa i Nowenna do św. Rity. Eucharystia zakończyła się tradycyjnie błogosławieństwem róż i ucałowaniem relikwii Świętej Patronki. Duchowemu pielgrzymowaniu przewodził proboszcz ks. Wiesław Kałamarz, który odprawił mszę św. w intencji pielgrzymów wspominając również śp. ks. Jana Szpunara – który przez 10 lat był również proboszczem w Czarnej. Pielgrzymi w drodze do św. Rity nawiedzili również ośrodek Caritas w Myczkowcach ze słynnym ogrodem biblijnym oraz kościół w Zwierzyniu.