W piątek, 12 maja, grupa dzieci z naszej parafii, wraz z swoim opiekunem ks. Pawłem udała się do archidiecezjalnego radia Fara. Byli tam gośćmi w krótkim programie prowadzonym na żywo. Najpierw Ks. Redaktor prowadził z dziećmi rozmowę, a następnie część naszej parafialnej wspólnoty Dzieci Bożych poprowadziła wspólnie z radiosłuchaczami koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Tuż po jej zakończeniu dzwoniący słuchacze dziękowali dzieciom za udział, ciesząc się z ich obecności. Na zakończenie nadszedł czas na pozdrowienia. Każdy mógł pozdrowić swoich bliskich. (Oczywiście nie zabrakło także pozdrowienia dla parafian z Krościenka Wyżnego).
Po audycji wszyscy udali się na lody oraz na nasz krościeński „Orlik”.

GALERIA ZDJĘĆ