15 października we Mszy Świętej o godz. 13.00 uczestniczyły Małżeństwa, które w ostatnim czasie obchodziły wspaniały Jubileusz 50-lecia Sakramentu Małżeństwa. Mszy przewodniczył ks. Krzysztof Pastuszak, koncelebrowali ks. Aleksander Glazar, ks. Jan Marszałek oraz ks. Proboszcz, który też wygłosił homilię i złożył Jubilatom życzenia. Po homilii Jubilaci odnowili ślubowanie, a na koniec otrzymali od wszystkich kapłanów uroczyste błogosławieństwo.