Jak w ub. roku tak również i w tym, organizowana jest w parafiach zbiórka elektro-śmieci – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zdobyte w ten sposób fundusze przeznaczone są na wsparcie misji. Odbiór elektro-śmieci w naszej parafii odbędzie się 9 września 2016 r o godz. 12:00. Zużyty sprzęt prosimy składać na parkingu przy kościele obok budynku gospodarczego z napisem Zakład Pogrzebowy.