18 VI 2016 r. przez sakrament chrztu św. do społeczności Kościoła została włączona: 1. Anna Omachel c. Tomasza i Marty z ul. Południowej. Rodzicami chrzestnymi byli Katarzyna Kielar z ul. Południowej oraz Przemysław Omachel ze Zrecina.  2.  Milena Kaja Marszałek – Bek  c.Piotra Bek i Ewy Marszałek  pochodzaca z ul. Południowej, ( zam . Sanok). Chrzestnymi byli Małgorzata Marszałek z Jabłonicy Polskiej i Bogdan Gazda z Korczyny
Szafarzem zaś sakramentu był ks. Jakub Wielgos.