11 VI 2016 r. poprzez sakrament chrztu świętego do wspólnoty Kościoła został włączony Maciej Wrona syn Sylwestra i Anny z d. Szajna zam. ul. Południowa. Chrzestnymi byli: Tomasz Szajna z Łężan i Anna Szajna z Pustyn. Szafarzem sakramentu był ks. proboszcz W. Kałamarz.