Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie
Jedynie serce Matki o wszystkim dobrze wie
Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie
A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć

– to słowa Mieczysława Foga
ale to również nasze słowa
wszystkim Mamom za ich miość i dar życia niech Bóg Błogosławi
a Matka Boża niech ma w swojej opiece.