Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „LICENCJA”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie z USC (w 3 egz.) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego,
  • aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy),
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
  • w przypadku wdowców akt zgonu małżonka,
  • świadectwo religii z ostatniej klasy.
  • świadectwa ukończenia kursów przedślubnych: parafialnego i dla narzeczonych w poradni rodzinnej.
  • w przypadku stwierdzenia nieważności poprzedniego małżeśtwa – dekret Sądu Biskupiego

Przygotowanie duchowe:

  • dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,
  • modlitwę własną

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.