Aktualności

Aktualności2020-08-05T11:08:56+02:00

Życzenia Noworoczne

„Niech Pan Was błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech obdarzy Was pokojem”. Na Nowy Rok 2022 życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa, żeby Was nie ogarnęło zwątpienie, żebyście mocą Boga dawali świadectwo wiary i nadziei, którą objawił nam Zbawiciel świata. Dzielmy się miłością, radością i [...]

31 grudnia 2021|

Pożegnanie Starego Roku

Zakończenie roku 2021 rozpoczęło się nieszporami po których w uroczystej eucharystii dziękowaliśmy za opiekę Boża w 2021 r. Podsumowania roku dokonał proboszcz ks. W. Kałamarz. Po Mszy sw. w nabożeństwie dziękowaliśmy Bogu, prosili Maryję Boża Rodzicielkę o opiekę i przepraszali za grzechy. Fragment kazania podsumowującego rok 2021 Już za kilka godzin, skończy się Rok Pański 2021 i utonie bezpowrotnie w [...]

31 grudnia 2021|

Pasterka

Pasterka to uroczysta Msza Święta odprawiana o północy, w nocy z 24 na 25 grudnia. Jest to już pierwsza Msza święta w dzień Bożego Narodzenia. Upamiętnia modlitwę i oczekiwanie pasterzy na narodzenie Jezusa, którzy jako pierwsi złożyli mu hołd.

25 grudnia 2021|

Wieczerza Wigilijna

Ewangelia Prowadzący: Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14) Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie [...]

24 grudnia 2021|

Wszystkim parafianom i gościom pragniemy przekazać serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok życzenia. Niech Chrystus w tajemnicy Bożego Narodzenia obdarza wszystkich obfitymi łaskami, pokojem i radością. Niech Maryja Bogarodzica uprasza potrzebne łaski na każdy dzień. Życzymy, by te Święta Narodzenia Pańskiego były przepełnione światłem z betlejemskiego żłóbka. Światłem Jezusa, który przyszedł, aby nas zbawić. Niech On – [...]

23 grudnia 2021|

Podziękowanie od Marcina!!!

Szczęść Boże W imieniu naszym i naszego brata Marcina składamy serdeczne podziękowania dla księdza proboszcza Wiesława Kałamarza , Mateusza Liputa Wójta Gminy, Bolesława Pudłowskiego Sołtysa Krościenka Wyżnego, Anity Fal Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej ,Marii Nowak przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich i jego członkiń, Elżbiety Dryka przewodniczącej Klubu Seniora i jego członków, 8 Drużyny Harcerskiej „Ventus” im. Szarych Szeregów, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży [...]

18 grudnia 2021|