Poprzednie ogłoszenia


Ogłoszenia

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata (23.11.14r)

  • Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni dzień roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Po Mszy św, o godz. 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej,  KSM-u i Ministrantów.   AK i KSM oraz ministrantów zapraszamy na spotkanie po Mszy św. o godz. 9.00 do domu parafialnego.
  • O godz.15.30  wypominki wraz z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
  • Tydzień temu była III niedziele miesiąca - składka remontowa - złożono łącznie  z ofiarami  w kopertach i przelewami na konto 4623 zł . Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
  • Zapraszamy dzisiaj do Domu Ludowego na godz.14.00. Odbędzie się tam Koncert Charytatywny i loteria Fantowa pod nazwą "Złote Serca" na pomoc dla Krzysztofa i jego rodziny. Wystąpią uczniowie szkól podstawowej i gimnazjum, modzi artyści ze Studium Piosenki SWING z Krosna. Podczas koncertów można będzie posilić się ciastami i herbatą.
  • 26 XI br., w środę, Stowarzyszenie Pomoc Kościołom w Potrzebie organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbędzie się ona również w naszej parafii. Od jutra można go składać, przywozić na parking pod kościół. i składać w wyznaczonym miejscu pod zakładem pogrzebowym.. Organizacja pomaga kościołom misyjnym, ofiarom wojen, kataklizmów i prześladowań. Codziennie od 14.00 do 16.00 pomagać będą na miejscu nasi harcerze. Auto po te gabaryty przyjedzie w środę o godz. 16.00.
  • W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent – okres radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszenia odpowiednio duchowo przygotowani i mimo już reklam świątecznych wyciszeni. Dzieci zachęcamy do robienia już w tym tygodniu lampionów adwentowych z którymi będą uczestniczyć w roratach.
  • 29 XI - zapraszamy do Domu Parafialnego na godz. 9.00 dzieci przedszkolne i młodsze oraz ze szkoły podstawowej na "Andrzejki". Wstęp Wolny, a organizatorem jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Centrum Opieki i Rozrywki dziecięcej.  Serdecznie zapraszamy. Będzie tez udzielana informacja o działalności Centrum.
  • W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie z rodzicami klas I Gimnazjum – dotyczące przygotowania ich dzieci do bierzmowania , a po Mszy św. o godz. 11.00 z klas II i III. Proszę w miarę możliwości o obecność wszystkich rodziców a zwłaszcza rodziców klas I.
  • Niech mszalne błogosławieństwo umocni nas w służbie Chrystusowi, naszemu Zbawcy i Królowi